Tarieven

Je betaalt volledig vooraf.

 Dagtarief Puurs-Sint-AmandsDagtarief Niet-Puurs-Sint-Amands 
Spelen€ 10,30 € 12,90
Sporten€ 10,30 € 12,90
 

Heb je verschillende kinderen in de opvang? Dan krijg je 25% korting op je eindafrekening.

Sociaal tarief 

Het sociaal tarief van 50% geldt voor inwoners van Puurs-Sint-Amands. Toekenning gebeurt na een onderzoek door de sociale dienst van het OCMW en na bekrachtiging door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW. 

Meer info vind je in het huishoudelijk reglement.