Toegankelijkheidsverklaring

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op.

Ons lokaal bestuur gemeente volgt deze regels.

Hoe wij onze website toegankelijk maken.

Naast het regelmatig uitvoeren van een audit, passen wij verschillende maatregelen toe in onze werking:

 • Toegankelijkheid ‘By Design’:
  Het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Audit:
  Wij laten onze website testen op toegankelijkheid. Eventuele problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • Kennis medewerkers:
  We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.
 • We besteden aandacht aan heldere, begrijpbare taal.
 • We bouwen onze website toptaakgericht op.
 • We voorzien een feedbackmogelijkheid op onze website. 

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website puurs-sint-amands.be voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1. Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren:
  Bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een “screen reader” moeilijkheden ervaren. Onze websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing tegen het laatste kwartaal van 2021.
 • Afbeeldingen:
  Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. Onze websitebouwer dient hiervoor her en der de nodige aanpassingen door te voeren. Dit tegen het laatste kwartaal van 2021.
 • Online kaarten:
  Online kaarten zijn niet toegankelijk. Echter is deze informatie ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor je geen informatie mist.
 • Er staan PDF's op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen.

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 en werd opgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways.  

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 10 juni 2021.

Problemen met toegankelijkheid? Meld ze hier:

Ben je op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons op info@puursam.be. We bekijken zo snel mogelijk om de problemen rond toegankelijkheid op te lossen.