Medicatie

Enkel op vraag van de huisarts dienen wij medicatie toe. Vraag in dit geval aan je huisarts om een attest te schrijven waarin vermeld staat dat onze begeleiders de medicatie mogen toedienen. Gelieve de medicatie bij het binnenkomen steeds af te gegeven aan de balie. Op de verpakking van de medicatie vermeld je duidelijk volgende zaken: naam van de inhoud, naam van dokter en apotheker, naam van het kind, datum van aflevering en vervaldatum, dosering, wijze van toediening en bewaring en duur van de behandeling.