Laatste stap in sportpark de Schans: de voetbalsite

13
jan
2022
4-tribune_LR

De laatste schakel in sportpark de Schans (Kalfort) is het nieuwe voetbalgebouw. Verschillende clubs uit de regio voelen zich al helemaal thuis op de site, waar de reeds aangelegde velden druk bespeeld worden. Voor de start van seizoen 2022-2023 moet de voetbalsite in sportpark De Schans helemaal klaar zijn. Goed voor vijf voetbalvelden en één voetbalgebouw.

Sportpark De Schans is uniek

De site biedt oneindig veel mogelijkheden om je sporthart op te halen. Op competitief én recreatief niveau. De verschillende verenigingen en partners zorgen voor een vlotte werking waar iedereen terecht kan. Gemeente Puurs-Sint-Amands faciliteert die co-creatie. De voorbije jaren werd hard gewerkt aan de infrastructuur. In sportpark De Schans zijn al heel wat sportfaciliteiten aanwezig, voor een waaier aan sportdisciplines: een gymhal, een ruiterhal, het multifunctionele gebouw van MovePassion, de velden en het clubhuis van Stepp... De verenigingen brengen sportpark De Schans helemaal tot leven. De laatste stap is de realisatie van het voetbalgebouw.

Kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

Twee kunstgras- en twee natuurgrasvelden werden aangelegd in combinatie met omgevingsaanleg. In het voetbalgebouw vind je alle nodige ruimtes zoals kleedkamers, keuken, bergruimte en kantine. Alles verspreid over een gelijkvloerse en eerste verdieping. Bovendien wordt de voetbalsite nog uitgebreid met een derde kunstgrasveld.

Het gloednieuwe duurzame en toegankelijke gebouw vervangt twee verouderde slecht geïsoleerde gebouwen op de vorige voetbalsites. Het gemeentebestuur heeft een voordbeeldfunctie in hoe we omgaan met energie. Het gebouw zal dan ook voorzien zijn van zonnepanelen, warmterecuperatie, een ventilatiesysteem, een geautomatiseerd gebouwenbeheer, LED-verlichting, zeer hoge isolatiegraad, luifels voor oververhitting, een groendak, … Kortom, klaar voor de toekomstige generatie voetballertjes.

Architect Ignace Pollentier van Studio Klein-Brabant tekende het ontwerp van het voetbalgebouw, en zal samen met aannemer Pellikaan instaan voor de uitvoering. Hun ontwerp werd via een Design and Build - wedstrijd geselecteerd.

Gemeente investeert

De gemeente Puurs-Sint-Amands wordt eigenaar van de infrastructuur. Voor de oprichting van het gebouw investeren we 2,5 miljoen euro. Een deel van de investering wordt gefinancierd met subsidies van de Vlaamse overheid. Het groot onderhoud van de infrastructuur en het dagdagelijks onderhoud is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en beherende clubs. Bovendien zorgen we voor een reservatiesysteem en jaarkalender zodat de huur van de infrastructuur vlot verloopt.

Clubs huren

De voetbalsite wordt de nieuwe thuis voor verschillende clubs. Omdat de gemeente hen volop ondersteunt, kunnen de verenigingen zich volledig focussen op het aanbieden van kwalitatieve sportmogelijkheden. Een kwalitatieve jeugdwerking wordt helemaal uitgebouwd, er is een werking voor seniors, vrouwen én de G-sporters. Voetbal wordt in onze gemeente mogelijk gemaakt op alle niveaus en voor alle doelgroepen.

Dat verschillende clubs op dezelfde locatie gevestigd zijn, is vrij uniek in de voetbalwereld. Zo baat hoofdgebruiker Kalfort Puursica de volledige eerste verdieping van het gebouw uit, met kantine en terras, terwijl Kon. Kalfort Daghet zijn clublokaal op het gelijksvloers heeft. FC Ward, Focus United, Voetbalacademie Balvast, Coolhem Vets, Davo Puurs en G-Voetbal Puurs zijn vaste gebruikers. Echt iedereen kan terecht in het gebouw: vaste clubs, maar ook gelegenheidsvoetballers, bedrijven en scholen.

Van dorpskernen naar sportpark

Op termijn verdwijnen zo de voetbalvelden in de dorpskernen van Kalfort en Puurs en de daar bij horende onderhouds- en personeelskosten. Concreet gaat het in Kalfort om twee velden en een trapveldje. Het masterplan Kalfort zorgt daar voor een nieuwe invulling met onder andere een parkgebied en een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren uit de regio. In Puurs verdwijnen drie velden en twee trapveldjes. Ook daar kan het dorpscentrum verder ontwikkeld worden. De nieuwe locatie ligt op amper twee kilometer van de vorige sites. In sportpark De Schans bundelen we dus de overheidsmiddelen én baten de clubs de kantines uit op een duurzame manier.