Tentoonstelling 730 Keure Puurs

730 Keure Puurs is voor erfgoed Puurs-Sint-Amands opnieuw een uitdaging.

In 1292 verkreeg het domein Pudersse een privilegiebrief. Niet te verwarren met het toekennen van stadsrechten die Puurs nooit gehad heeft. Het jaartal 1292 heeft ook niets te maken met het ontstaan van Puurs. Een privilegiebrief is enkel een charter of oorkonde waarbij diegenen die het voor het zeggen hadden op het domein (de abdij van Hemiksem en de heren van Grimbergen, die optraden als voogden), de rechten, plichten en sancties opsomden die werden verleend en dienden nageleefd te worden op hun grondgebied. Tevens verschaften de machthebbers rechtszekerheid aan alle inwoners en gaven aan dat ze enkel voor zeer specifieke reden belastingen mochten innen. De privilegiebrief werd uitgebreid met bijkomende bepalingen over bastaardkinderen in 1449.

Het verhaal van de privilegiebrief is de kern van de expo, maar tevens ook de aanleiding om een reis door de tijd te maken en de bijzonder boeiende geschiedenis te vertellen van het domein Pudersse. We hebben nagegaan wat er voorafging aan de privilegiebrief en in welke mate machtige spelers van toen het laken met wisselend succes naar zich toe trokken. Die machtige spelers waren de hertog, begunstigden van heerlijke rechten, aristocratische families, parochies, kerken en abdijen.

Naast de Keure van Puurs, zal ook de Keure van Sint-Amands en Ruisbroek verteld worden.

In de week van 12 september 2022 is het mogelijk een rondleiding aan te vragen via vrijetijdsloket@puursam.be. Groepen vanaf 10 personen.

Wanneer

za 10 september 2022, zo 11 september 2022 van 14:00 tot 17:00
vr 16 september 2022 van 16:00 tot 21:00
za 17 september 2022 van 10:00 tot 20:00
zo 18 september 2022 van 14:00 tot 20:00

Waar

Sint-Pieterskerk

Kerkplein 1
2870 Puurs (Puurs-Sint-Amands)

Meer info

Organisatie en contact

gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands

Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands