INSTALLATIE Myrthe van der Mark: ‘Not to be confused with magnesium’

‘Not to be confused with magnesium’ heeft betrekking op een chemisch element, een symbool en een atoomnummer. Het behoort tot de zevende groep in het periodiek systeem en is een grijskleurig overgangsmetaal. Omdat het element in de glasblazerij werd gebruikt, was het beschikbaar voor experimenten door alchemisten, de eerste scheikundigen. De oorsprong van de naam stamt uit de oudheid in de glasblazerij voor het verwijderen van kleurstoffen, maar is ook indirect vernoemd naar een Griekse streek.

In deze installatie wordt een parallel getrokken tussen minerale elementen en lichaamsoefeningen: beide dragen bij tot de ontwikkeling van structuur en compositie. Centraal in dit werk staat de verdieping van de synergie tussen materialiteit (beeldende kunst) en efemeriteit (performance).

In nauwe samenwerking met Joachim Badenhorst.

Bij de installatie hoort ook de performance op 1 oktober om 20u in cc Binder. Je kan de installatie bekijken, elke dag van 1 oktober tot 4 december, telkens van 11u tot 18u.

'Not to be confused with magnesium’ talks about a chemical element, a symbol and an atomic number. It belongs to the seventh group of the periodic table and is part of the iron group of elements. Appearance is silvery metallic. Because it was used in glassmaking, it was available for experiments by alchemists, the first chemists. The origin of the name comes from ancient times in glassmaking for removing coloring matter, but is also indirectly named after a Greek region.

The show draws a parallel between mineral elements and body exercises: they both contribute to the development of structure and composition. Central to this work is the deepening of the synergy between materiality (visual art) and ephemerality (performance).

In close collaboration with Joachim Badenhorst.

Wanneer

Van wo 5 oktober 2022 tot zo 4 december 2022

Maandagvan 11:00 tot 18:00
Dinsdagvan 11:00 tot 18:00
Woensdagvan 11:00 tot 18:00
Donderdagvan 11:00 tot 18:00
Vrijdagvan 11:00 tot 18:00
Zaterdagvan 11:00 tot 18:00
Zondagvan 11:00 tot 18:00

Waar

cc Binder - theaterzaal Kollebloem

Forum 9
2870 Puurs (Puurs-Sint-Amands)

Prijs

Gratis

Organisatie en contact

cc Binder Puurs

Forum 9
2870 Puurs