Taferelen

Tijdens de tweede editie van de Feestparade tonen we je de gemeente in al haar facetten. Aan de hand van veertig taferelen waaronder 31 historische figuren zie je de geschiedenis van Puurs-Sint-Amands. In een bonte mengeling van toneel, dans, zang en muziek brengen de plaatselijke verenigingen, scholen, professionele groepen en ontelbare vrijwilligers de figuren tot leven. Het resultaat? Een uniek spektakel!
 
Wil je alles goed zien? Dan is een zitje op de tribune jouw ideale uitkijkplaats. 
 

Reserveer je tribunezitje  

Ontdek deel 2: de reuzen

Opening

King for a minute - Ron Jaluai

De parade opent met een vrolijke knal!


Letters en cijfers 
Sjabi

Vijf jaar geleden reden deze letters ook al door de straten van Puurs-centrum. Natuurlijk kregen ze een update: 730 Puurs!


Bereden politie
Politieruiters Federale Politie

De politie te paard word ingezet. 


Vlaggen
JH 't Schuur, JNM Klein-Brabant, Chiro Breendonk, KLJ Oppuurs, Chiro Lippelo, Chiromeisjes Sint-Amands, Roodkapjes KSA Puurs, Chiro Puurs, KLJ Breendonk, Thomas Timmerman

Je ziet de vlaggen van Europa, België, Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Puurs-Sint-Amands, 730 Puurs, Oekraïne en Pride.


Steltenlopers
Koninklijke Steltenlopers Merchtem

De steltenlopers worden begeleid door de vlaggendragers en de blokkenlopers. Zie je daar ook de ladderdragers?


Figuren

Marcus Flavius (ca. 57 vC)
Legio XI

Julius Caesar verovert Gallië in de eerste eeuw voor Christus, waardoor de Romeinen heer en meester worden in onze streek, ook in Puurs-Sint-Amands. Zijn troepen verspreiden zich snel over het land. Ze richten versterkingen op en leggen heirbanen aan, allemaal om de Belgen onder de knoet te houden. Eén van deze kampen bevindt zich in onze gemeente. Marcus Flavius is er centurio of honderdman. Hij is van gewone komaf, maar door zijn uitzonderlijke moed in de strijd tegen de Belgen wordt hij gepromoveerd en leidt hij zijn mannen in de strijd.


Heilige Amandus (ca. 600-680)
OmmegangComité

Amandus wordt geboren in Gascogne in Zuid-Frankrijk. Omdat hij zich geroepen voelt tot God gaat hij op pelgrimstocht naar Rome. Hij wordt nog vóór 638 als eerste Gallische missiebisschop naar de Franken en de Friezen gezonden. Daar sticht hij verschillende Benedictijnerabdijen langs de Schelde. Hij strijkt ook neer in Klein-Brabant waar hij de inwoners bekeert tot het Christendom. Na zijn dood wordt hij heilig verklaard en patroonheilige van Sint-Amands en “apostel van de Scheldeboorden” genoemd.


Arnold Van Oyenbrugge (12e eeuw)
De Zwaardridders van Sint-Joris

De familie van Oyenbrugge, heren van Grimbergen, Beigem en Humbeek, die ook de titel van heer van Coolhem dragen, staan aan de zijde van de Berthouts in hun strijd tegen de graven van Leuven. Henrick I sneuvelt samen met zijn vader Arnoud in de slag bij Grimbergen in 1157. Na het overlijden van Henrick en Arnoud wordt Arnold van Oyenbrugge, die de slag heeft overleefd, heer van Oyenbrugge en dus ook van Coolhem.


Jacobus Van Waelhem (ca. 1292)
VSOP

Aan de oevers van de Schelde in Hemiksem prijkt sinds 1243 de machtige Sint-Bernardusabdij. Op het einde van de 13de eeuw is Jacobus Van Waelhem er abt. Tegelijkertijd is hij dorpsheer van Puurs. Het bestuur laat hij over aan Filip II van Vianden van Grimbergen, heer van Rumst en Ruisbroek, die optreedt als voogd van de heerlijkheid Puurs. Op 1 november 1292 vaardigen de twee voorname heren de dorpskeure van Puurs uit. Hierin worden de rechten en plichten voor de dorpelingen vastgelegd.


Fides, de Held uit Sint-Amands 
Pacsam & Ves

Een volksverhaal vertelt dat, toen Lippelobos onveilig werd gemaakt door een gevaarlijke krokodil, de kasteelheer van Lippelo een prijs uitlooft voor wie het beest kan doden. Fides, een jonge man uit Sint-Amands, neemt de uitdaging aan! Hij smeert zijn paard in met bruine zeep en overgiet zichzelf met olie. Hij neemt ook wat olie mee in een kruik. In Lippelobos valt de krokodil hem aan, maar Fides is zo glibberig, dat het beest hem niet kan grijpen. Vermoeid trekt de krokodil trekt zich terug in een hut. Fides overgiet die met olie en steekt haar in brand. Door zijn heldendaad koopt Fides Sint-Amands vrij. Voortaan moeten de inwoners geen belastingen meer betalen aan de Lippelose kasteelheer.


Judocus Gillis (1594-1660)
Sint-Illucia

“Justus ex fide vivit” (“De rechtvaardige leeft vanuit het geloof”) is de wapenspreuk van Judocus Gillis, de 28ste abt van de abdij van Hemiksem. Deze “rechtvaardige” wordt geboren in Puurs in 1594 als zoon van de plaatselijke schout. Hij wordt prior in Hemiksem in 1625, later abt, lid van de Staten-Generaal en dorpsheer van Puurs in 1648 en vicaris-generaal van de orde van Citeaux in 1654. Zijn invloed kan dan ook moeilijk worden onderschat. Hij bewerkstelligt de onafhankelijkheid van de abdij van het bisdom Antwerpen. Bij zijn overlijden in 1660 staat de abdij van Hemiksem sterker dan ooit.


Adriaan Govaerts (ca. 1575)
Liezele Foort

In 1614 wordt Puurs geteisterd door een ware wolvenplaag. De wolven brengen veel schade toe aan de veestapel. Of ze mensen aanvallen, weten we niet. Al zal dit zeker wel de ronde hebben gedaan. Niet voor niets is de wolf in sprookjes de boosdoener. Schout Jan Zegers looft een beloning uit. Wie erin slaagt een wolf te vangen krijgt tussen de 2 en 8 gulden. Voor de gewone man, die een gemiddeld weekloon van 3,50 gulden verdient, is dit veel geld. Met enkele kompanen trekt Adriaen Goyvaerts erop uit en met succes! Als beloning krijgt hij 4 gulden uitbetaald.


Baron Jan Karel Snoy (1618-1699)
Kermiscomité Oppuurs

Slechts één kern binnen Puurs-Sint-Amands kan bogen op de titel “baronie”, en dat is Oppuurs. De naam Oppuurs prijkt dan ook nog eens in de naam van een belangrijke Belgische adellijke familie. Het getuigt van een rijke geschiedenis van de heerlijkheid Oppuurs die eeuwenlang in het bezit is van verschillende elkaar opvolgende families. Vanaf de 17de eeuw tot de Franse Revolutie komt Oppuurs in het bezit van de familie Snoy et d’Oppuers, afkomstig uit het hertogdom Gelderland. In 1664 verleent Filip IV, koning van Spanje, aan jonker Jean Charles Snoy, ridder, heer van Oppuurs, Esbeek, Hoirzele, Langerhage en Weert, de adellijke titel van baron en verheft zo de heerlijkheid Oppuurs tot baronie.


Alexander Joseph Rubens 
Terpsichore, Niki Vancauwenberg en steltenact Kikkers

Alexander Joseph Rubens is de kleinzoon van de grote schilder Pieter Paul Rubens. Hij woont een tijdje in het Schemelberthof in Liezele. Door de kikkerconcerten in de grachten wordt het hof ook ’t Vëssekasteel genoemd. Het Schemelberthof kent verschillende bestemmingen doorheen de tijd. In 1635 krijgt Ferdinand Lecocq een vergunning om er een watermolen te bouwen, voorganger van de huidige watermolen. In 1947 wordt het hof gekocht door de parochiale werken van de dekenij Puurs. Pastoor Belmans richt het in als parochiale residentie met een wandelheem en een speeltuin. In de jaren 1950 raakt de naam Schemelbert (of ‘schraagbrug’) ingeburgerd. Rond 1970 wordt het ingericht als een privé-rusthuis. Vier jaar later wordt het een gezinsvervangend tehuis met als naam ‘t Onzent, dat uitgroeit tot een opvangtehuis voor mensen met een beperking.


Emmanuel Rollier (1769-1851)
Ommegangcomité

Emmanuel Rollier is de zoon van Pieter-Jan, burgemeester van Sint-Amands. Op 17 oktober 1798 wordt in Bornem de stormklok geluid, wat het begin van de Boerenkrijg aangeeft. Rollier vertrekt met een groep strijders uit Bornem, via Dendermonde naar Gent. Na hevige beschietingen door de Fransen is de opstand in Klein-Brabant op 5 november voorbij. Bornem gaat volledig in vlammen op. De vernieling van Sint-Amands kan net op tijd vermeden worden. Na de nederlaag duikt Rollier onder en leeft volgens de overlevering in een ton in een bos. De Fransen loven 500 gouden Louis uit voor zijn hoofd. In 1804 wordt hem genade verleend. 


Arthur Alphonse de Beughem de Houtem (1829-1889)
Toneelkring Lippelo en OKRA Lippelo

Het kasteel van Lippelo is eigendom van de adellijke familie de Beughem de Houtem. Van 1886 tot 1889 is jonkheer Arthur de Beughem katholiek senator voor het arrondissement Mechelen. In 1854 wordt hij gemeenteraadslid van Lippelo en van 1855 tot aan zijn dood is hij er burgemeester. Ook zijn kleinzoon, burggraaf Arthur Charles de Beughem, wordt later van 1920 tot 1961 burgemeester. Arthur Alphonse trouwt in 1865 met Alix de Baillet, dochter van provinciegouverneur Charles de Baillet en Henriette Cogels. Na hun huwelijk worden ze in Lippelo feestelijk onthaald. Op het moment dat de stoet met het bruidspaar wil vertrekken, barst over Lippelo een zwaar onweer los. Alle deelnemers moeten schuilen, de jaarschriften en gelegenheidsgedichten worden van de huizen gerukt. Na het onweer wordt alles snel hersteld en kan de stoet met de harmonie van Puurs, de fanfare van Malderen, vele “maagdekens” en figuren te paard naar het kasteel vertrekken waar er stevig wordt gefeest.


Jean-Baptist Baeté (1832-1887)
Carmina

In 1860 neemt Jean-Baptist Baeté (1832-1887) uit Eksaarde het Annoncenblad voor Sint-Amands en omliggende gemeenten over van August Dieudonné. Hij is oorspronkelijk bakker van beroep, maar schoolt zich met de hulp van zijn schoonbroer Adolf Van Geertruyen uit Dendermonde om tot drukker.
In 1861 trekt de familie weg uit Sint-Amands en wordt het Nieuws- en Annoncenblad van het kanton Puers geboren, dat onder verschillende namen tot op vandaag bestaat. Bij zijn overlijden op 55-jarige leeftijd wordt hij geroemd als een ‘toonbeeld van gezelligheid in den vriendenkring, een brave echtgenoot en vader, een ware Christen, een goede burger, een trouwe vaderlander, een overtuigde Vlaming’. Zijn werk leeft voort in drukkerij Baeté.


Jan Leonard Moortgat (1841-1920)
Mibobre en de Young Bouncers

Jan Leonard Moortgat stamt uit een oud geslacht van brouwers. Als oudste zoon is hij voorbestemd om zijn vader op te volgen in de brouwerij in Steenhuffel. Zijn vader sterft wanneer Jan Leonard nauwelijks zestien is. Tot zijn dertigste blijft hij zijn moeder helpen bij het uitbaten van de brouwerij. Daarna slaat hij zijn vleugels uit. Hij laat het familiebedrijf over aan zijn jongere broer Louis en trekt naar Breendonk, waar hij in 1871 zijn eigen brouwerij opstart. Het brouwen wordt gecombineerd met de uitbating van een boerderij. Leonard is ook schepen in Breendonk van 1876 tot 1915. 

In het begin van de 20ste eeuw laat hij de leiding over aan zijn zoon Joseph. Die introduceert de pils, maar overlijdt jong. Victor en Albert, de andere zonen, nemen de leiding over. Na de Eerste Wereldoorlog wordt Duvel gelanceerd. De brouwerij wordt uitgebouwd van een familiaal bedrijf naar een grote speler op de Belgische en internationale markt.


Emile Verhaeren
GO! Scholen

Emile Verhaeren wordt geboren in Sint-Amands. Zijn vader is een lakenhandelaar uit Brussel en zijn moeder houdt een textielwinkel in Sint-Amands. Thuis wordt Frans gesproken. De jonge Verhaeren volgt lager onderwijs in Sint-Amands. Dat is de enige periode dat hij actief met het Nederlands in contact komt. Hij houdt er wel een warme liefde voor de Schelde aan over.

Emile Verhaeren wordt dichter. Hij schrijft ook korte verhalen, kunstkritiek en toneel. Zijn werk wordt vertaald in 28 talen. Verhaeren blijft jaren een vrijgezel die opgaat in zijn schrijverschap. Eind 1889 raakt hij in de ban van de Luikse kunstenares Marthe Massin, die hij in Bornem leert kennen. Het is liefde op het eerste gezicht. In augustus 1891 huwen ze in Brussel.

De beroemdste telg van Sint-Amands komt op 61-jarige leeftijd tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven bij een ongelukkig treinongeval in het station van Rouen. Zijn stoffelijk overschot wordt aanvankelijk begraven op het kerkhof van Adinkerke. In 1927 krijgt Verhaeren zijn monumentale grafmonument aan de mooiste bocht van de Schelde in Sint-Amands.


Henri Meersmans
Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge

De eerste asperges worden in Kalfort geteeld op het domein Coolhem door Henri Meersmans, die van Heist-op-den-Berg aspergezaad meebrengt. De ‘cap’ zoals hij ook wordt genoemd, wordt de stamvader van een hele generatie Kalfortse tuinbouwers.

Vanaf 1910 groeit de edele groente uit tot hét streekproduct van onze regio. Kalfort wordt als aspergeplaats bekend tot in Parijs, waar Baptist Vertongen de Asperges de Calfort aan de man brengt. Vele Kalfortenaren leven van de asperges. Rond 1960 begint de omvang van de aspergeteelt te verminderen. Maar toch blijft de “asperge” onlosmakelijk met Kalfort verbonden.


Romain Steppe
Tekenacademie Temse

Romain Steppe is de zoon van een reder in de haven van Antwerpen en is twintig jaar oud wanneer hij voor een artistieke loopbaan kiest. Vooral de zee en de haven inspireren hem bij zijn werken, terwijl hij een nieuwe inspiratiebron ontdekt tijdens zijn zwerftochten met medekunstenaar Isidoor Meyers in het Scheldeland. Jarenlang woont hij in Sint-Amands in de toenmalige Palingstraat (later de Emile Verhaerenstraat). Hij is een echte dorpsgenoot en door iedereen geliefd. Na zijn overlijden wordt zijn stoffelijk overschot overgebracht naar het kerkhof van Sint-Amands.


Arthur Fievez
Re-enacters Fort Liezele

Arthur Fiévez is commandant van het fort van Liezele tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij is vastbesloten in 1914 de Duitse troepen tegen te houden en zo Antwerpen te beschermen. Na een mislukte Duitse aanval onder dekking van het dorp van Liezele besluit Fiévez het dorp van Liezele plat te branden. 209 huizen worden vernield, meer dan 90 procent van de bebouwing. Daarbij ook de dorpskerk, de pastorij, de school en de plaatselijke molen. Alleen de schoorsteen van een brouwerij blijft staan, als mikpunt voor de artillerie van het fort. Niet dat het allemaal veel zal baten. Fiévez geeft zich over en al zijn manschappen gaan in krijgsgevangenschap.
Na de oorlog wordt hij voor de Belgische krijgsraad gebracht, omdat hij zijn fort zonder slag of stoot en onbeschadigd heeft overgeleverd aan de vijand. Hij wordt uiteindelijk vrijgesproken, maar zal nooit een grote militaire carrière opbouwen. 


Gustaaf Maes (ca. 1880)
Vendeliers Die Landouwe Genk

Gustaaf Maes is leersnijder in Dendermonde in schoenfabriek “Escaut-Dender”. Onder zijn impuls volgt zijn zoon Frans avondcursus “schoenmakerij” in de vakschool in Puurs. Frans begint een bescheiden zaak als schoenmaker-hersteller in de ouderlijke woning. Het kleine bedrijf groeit en de broers en zussen Maes beginnen allemaal in de schoenfabriek te werken. In 1948 wordt nv Guma opgericht, naar de twee samengevoegde eerste twee letters van de voornaam en de achternaam van vader Gustaaf Maes. In 1960 heeft Guma 90 werknemers in dienst. Op het hoogtepunt werken er zelfs 130 werknemers. Het bedrijf krijgt het als familiebedrijf moeilijk in de Europese eengemaakte markt. In 2011 staakt het haar activiteiten.


Leopold Pepermans (1881-1969)
De Stoomtreinvrienden

Leopold Pepermans uit Puurs is van 1919 tot 1946 actief in het station van Puurs. Hij wordt onderstationschef in 1919 en stationschef in 1924, een functie die hij uitoefent tot aan zijn pensioen in 1946. Hij woont met zijn familie in het station. In zijn kielzog wordt ook zoon Gaston stationschef in Puurs.
Het station van Puurs waar de Pepermansen actief zijn, vormt een belangrijke economische motor voor Klein-Brabant. Onze streek is lange tijd een zeer gesloten gebied tegen de Schelde aangedrukt. Dit verandert volledig met de aanleg van twee spoorlijnen, die onze streek doorkruisen. Meer dan 150 jaar geleden, op 28 juli 1870, passeert de eerste trein in het station van Puurs.


Clement Dielis (1919-1943)
Toneelkring de Scharnier

Clement Dielis is, als zoon van een oud-strijder uit de oorlog 14-18, een echte patriot. Hij wordt medestichter en vanaf 1941 leider van de verzetsgroep de Zwarte Hand. Vanuit het gemeentehuis waar hij werkt verzendt hij samen met zijn kompaan Emiel De Cat geheime radioberichten naar Londen en maakt pamfletten. In oktober 1941 loopt het mis. De Zwarte Hand wordt volledig opgerold en 109 van de 111 leden worden aangehouden.
Na maandenlange rondzwervingen in Duitse concentratiekampen wordt Dielis ter dood veroordeeld op 15 januari 1943. Hij wordt samen met 11 andere leden van de Zwarte Hand terechtgesteld in Lingen (Duitsland) op 7 augustus 1943.


Alfred Daelemans (1923-1997)
Sjabi + scholen Puurs-Sint-Amands

Alfred Daelemans studeert wijsbegeerte en pedagogische wetenschappen. Daelemans geeft heel graag les, is een echte pedagoog en een gevierd leraar en spreker. In 1958 neemt zijn onderwijsloopbaan een wending wanneer hij secretaris-generaal van het Nationaal Verbond van het Katholiek Normaalonderwijs wordt. Vier jaar later neemt hij de leiding van het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (NSKO). De pedagoog en leraar Daelemans ontpopt zich als een veelzijdig organisator en behendig strateeg. Hij is sterk in financieel beheer en een goed diplomaat. Hij bouwt het NSKO verder uit tot een invloedrijke koepelstructuur en drukkingsgroep. Velen zien in hem de "minister van het katholiek onderwijs".


Omer De Pauw (1924-2001)
Oud Scouts Ruisbroek

Omer De Pauw is burgemeester van Ruisbroek van 1971 tot 1977. Hij is de eerste en ook laatste socialistische burgemeester van de gemeente. 
“De dijken houden het niet langer." Dat krijgt hij op zaterdag 3 januari 1976 te horen wanneer schepen Albert Smets op zijn deur bonkt. Goed twee uur later staat de gemeente bijna helemaal blank. Een bres in de Vlietdijk geeft het getij van de Schelde vrij spel. Wekenlang zal Ruisbroek onder water staan. De gebrekkige hulpverlening wordt op de korrel genomen. Zelfs koning Boudewijn komt het rampgebied bezoeken.

De populariteit van de burgemeester met het hoedje en de sjaal is door de waterramp en door de samenhorigheid onder zijn dorpsgenoten die die oproept groot. Als kandidaat-burgemeester bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Puurs haalt hij het echter niet.


Maurice Schoensetters (1930-2019)
LAB-school

Maurice Schoensetters is vanaf 1968 algemeen directeur van Upjohn Puurs, nadat hij er directeur administratie, boekhouding, personeel en distributie is geweest. Onder zijn leiding blijft het Puurse filiaal van Upjohn sterk groeien als grootste vestiging buiten de Verenigde Staten. 
Vandaag is de Pfizer Global Supply site in Puurs-Sint-Amands de grootste Europese productie- en verpakkingsfaciliteit van Pfizer en één van de grootste ter wereld.


Jan Wauters (1939 – 2010)
Kalfort-Puursica, Stepp

Jan Wauters is de zoon van het kruidenierskoppel Jan Baptist Wauters en Mie Bellon van de Kleine Amer. Wauters gaat in 1964 aan de slag bij de nieuwsdienst van de toenmalige BRT. Anderhalf jaar later stapt hij al over naar de radio-sportredactie. Wauters verzorgt drie decennia het voetbal- en wielercommentaar. In wat uitgroeide tot een herkenbare, gedreven stijl geeft Wauters commentaar bij 25 Tours, acht WK-eindrondes en vier Olympische Spelen. Na het EK voetbal in 2000 geeft hij de fakkel door. Sinds 2011 wordt de Jan Wauters Prijs uitgereikt aan mediafiguren die de Nederlandse taal goed beheersen.


Kris De Bruyne (1950-2021)
De Rekening 

Kris De Bruyne brengt in 1973 zijn eerste soloplaat uit. Daarna schakelt hij over op de elektrische gitaar en geniet aanzien als rockartiest. De Belgische media omschrijven hem voortdurend als een van de beste Nederlandstalige rockers. Onder zijn bekendste nummers zijn Amsterdam, Vilvoorde City, Het Varken van de Hoge Venen, Waar ik voor leef, Lieve Jacoba, Ballerina’s, De peulschil en De onverbiddelijke zoener.

Kris De Bruyne woont de laatste jaren van zijn leven in Sint-Amands, waar hij kleur geeft aan het culturele leven. Hij zingt zijn liefde voor de Schelde uit in het lied In Sint Amands Aan De Schelde. “Waar ik mijn schaapjes op het droge telde, waar de tranen uit mijn ogen welden, waar de schoenen aan mijn voeten knelden, waar de inquisiteur aan mijn voordeur belde. In Sint-Amands aan de Schelde, in Sint-Amands is het leven zoet.”


Jules Coeck (1905-1971)
Nektari

Jules Coeck is in 1969 de eerste voorzitter van de Beschutte Werkplaats voor Mindervaliden, waaruit later Nektari zal groeien. Na zijn pensioen zet hij zich volop achter het nieuwe initiatief voor andersvaliden met de gevleugelde woorden “da moet en zal…”. Jules staat symbool voor alle mensen die hebben gewerkt aan de uitbouw van een netwerk van sociale diensten in Puurs. 


De Beiaardier 
Beiaardvereniging Puurs

De Sint-Pieterskerk staat bekend als de mooiste kerk uit de regio, de kathedraal van Klein-Brabant. De barokke toren stamt uit de 17de eeuw. Vijf jaar geleden, tijdens feestjaar 725 Puurs werden 50 beiaardklokken gegoten en in de toren gehangen. Sindsdien zweven de mooiste beiaardklanken door Puurs-centrum. 


De Rijkswachter
Belgian Emergency Vehicles Club

De Rijkswacht is ontstaan uit de 1796 opgerichte Franse Gendarmerie Nationale, toen het huidige België deel uitmaakte van Frankrijk. In de loop van 1797 komen de eerste gendarmes naar Puurs, meer bepaald naar de aangeslagen provisorij van Coolhem. Op 1 april 2001 gaat de lokale Rijkswachtbrigade samen met de gemeentelijke politie. Ze vormen de Lokale Politie Klein-Brabant.


De Brandweerman
Brandweervriendenkring

Tot in de twintigste eeuw moet de bevolking zich redden met emmertjes en de hulp van de buren. Gelukkig komen er brandmeesters, worden de klokken geluid en wordt brandbestrijding iets meer georganiseerd. Huizen worden vaker gemaakt van steen en de komst van de slangenbrandspuit, de stoomspuiten en de eerste vrijwillige korpsen maken het dorp weer wat veiliger. In Kalfort ontstaan zo in 1899 de Vrijwillige Pompiers, het eerste korps in Puurs, na een brand in de “vijf huizen” in de huidige Leopold Van Kerckhovenstraat. Vandaag houdt de beroepsbrandweer zich steeds meer bezig met het voorkomen en blussen van branden. Maar ze worden ook ingeschakeld bij verkeersongevallen, instortingsgevaar en stormschade. De brandweer haalt katten uit bomen, helpt ingesloten mensen, kortom: de brandweer is niet meer weg te denken uit onze samenleving.


Jules Maes
Landelijke Gilden Klein-Brabant

Jules wordt in 1930 in Kalfort geboren. Hij is een slimme leerling maar kiest er voor om op zijn zestiende thuis te blijven en mee op het veld te werken. Hij koopt een vrachtwagen waarmee hij groenten vervoert. Samen met zijn vrouw Emilie Schelfhout vestigt hij zich in 1956 op ‘t Hoekske. Samen starten ze een bloeiend tuinbouwbedrijf

Eerst telen ze asperges, spruiten, prei, bloemkolen en schorseneren, later enkel nog prei en bloemkolen. Zijn drie kinderen treden in zijn voetsporen. Hij blijft ze elke dag helpen op het veld, tot het niet meer lukt. Jules is zijn hele leven lid van de Landelijke Gilde en bestuurslid van seniorenwerking Klein-Brabant. Als we aan Jules denken, dan denken we aan de vele tuinders, die Puurs-Sint-Amands rijk was en is.

Slot

Vredesduifjes
Theater Jelicous

Witte duiven symboliseren hoop, liefde en vrede. Laat je betoveren door sneeuwwitte vredesduifjes op stelten.

Vlaggen
JH 't Schuur, JNM Klein-Brabant, Chiro Breendonk, KLJ Oppuurs, Chiro Lippelo, Chiromeisjes Sint-Amands, KSA Roodkapjes Puurs, Chiro Puurs, KLJ Breendonk

Je ziet de vlaggen van de deelnemende jeugdverenigingen.

Harmonieën

Vijf harmonieën slaan de handen in elkaar: d'Harmonie Sint-Amands, Harmonie Sint-Cecilia Lippelo, Koninklijke Harmonie Concordiavrienden Puurs, Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Oppuurs en Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia Puurs.